روایت شما: رب گوجه‌فرنگی را در قوطی‌های شیره خرما بسته‌بندی می‌کنند. | ایران اینترنشنال

روایت شما: رب گوجه‌فرنگی را در قوطی‌های شیره خرما بسته‌بندی می‌کنند.