رضا حاجی‌حسینی، روزنامه‌نگار درباره بازداشت بیش از یک‌صد نفر در اعتراضات یاسوج می‌گوید | ایران اینترنشنال

رضا حاجی‌حسینی، روزنامه‌نگار درباره بازداشت بیش از یک‌صد نفر در اعتراضات یاسوج می‌گوید