رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل درباره فرانسه، آمریکا و برجام در دوران بایدن می‌گوید | ایران اینترنشنال

رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل درباره فرانسه، آمریکا و برجام در دوران بایدن می‌گوید