رشد ۴۵ درصدی شهرهای قرمز در نقشه همه‌گیری کرونا و موج جدید شیوع ویروس: گفت‌وگو با ئالان توفيقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی | ایران اینترنشنال

رشد ۴۵ درصدی شهرهای قرمز در نقشه همه‌گیری کرونا و موج جدید شیوع ویروس: گفت‌وگو با ئالان توفيقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی