دیوید بارنه، رئیس جدید موساد هشدار داد ایران در تلاش است تا رویای خود را برای دستیابی به بمب اتمی محقق کند. گفت‌وگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل | ایران اینترنشنال

دیوید بارنه، رئیس جدید موساد هشدار داد ایران در تلاش است تا رویای خود را برای دستیابی به بمب اتمی محقق کند. گفت‌وگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل