دیوان پادشاهی کویت روز سه‌شنبه اعلام کرد شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر این کشور، در ۹۱ سالگی درگذشت. گفت‌وگو با غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه | ایران اینترنشنال

دیوان پادشاهی کویت روز سه‌شنبه اعلام کرد شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر این کشور، در ۹۱ سالگی درگذشت. گفت‌وگو با غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه