دکتر مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا: واکسنی را که قرار است دانشگاه آکسفورد بسازد را کشورهای اروپایی پیش‌خرید کرده‌اند، اما ایران امکان خرید این واکسن را ندارد: گفت‌وگو با کامبیز غفوری، روزنامه نگار | ایران اینترنشنال

دکتر مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا: واکسنی را که قرار است دانشگاه آکسفورد بسازد را کشورهای اروپایی پیش‌خرید کرده‌اند، اما ایران امکان خرید این واکسن را ندارد: گفت‌وگو با کامبیز غفوری، روزنامه نگار