دومین روز اعتراض به دخالت جمهوری اسلامی در عراق گفت‌وگو با جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه | ایران اینترنشنال

دومین روز اعتراض به دخالت جمهوری اسلامی در عراق گفت‌وگو با جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه