دور زدن ممنوع | گفتگو با روح الله زم، موسس آمد نیوز، بخش اول