دلیل پخش فیلم قدیمی از مجادله خامنه‌ای با رفسنجانی درباره بی‌اعتمادی به آمریکا چیست؟ گفت‌وگو با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

دلیل پخش فیلم قدیمی از مجادله خامنه‌ای با رفسنجانی درباره بی‌اعتمادی به آمریکا چیست؟ گفت‌وگو با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار