دلیل انتشار ویدیوی جدید از وبسایت خامنه‌ای درست پس از پایان کار دولت حسن روحانی چیست؟ گفت‌وگو با علی افشار، تحلیلگر سیاسی | ایران اینترنشنال

دلیل انتشار ویدیوی جدید از وبسایت خامنه‌ای درست پس از پایان کار دولت حسن روحانی چیست؟ گفت‌وگو با علی افشار، تحلیلگر سیاسی