دلایل انتخاب کاملا هریس به‌ عنوان معاون جو بایدن در انتخابات آمریکا : گفت‌وگو با کاوه باسمنجی، روزنامه نگار | ایران اینترنشنال

دلایل انتخاب کاملا هریس به‌ عنوان معاون جو بایدن در انتخابات آمریکا : گفت‌وگو با کاوه باسمنجی، روزنامه نگار