دستکم پنجاه کشته در حمله به مدرسه‌ای در کابل | ایران اینترنشنال

دستکم پنجاه کشته در حمله به مدرسه‌ای در کابل