در ۲۴ دقیقه | دو قرن تهران | ایران اینترنشنال

در ۲۴ دقیقه | دو قرن تهران

 

در این قسمت از برنامه «در ۲۴ دقیقه» به تحولات شهر تهران از زمانی که به عنوان پایتخت انتخاب شد می پردازیم. در این برنامه از این می پرسیم که چطور این رشد شتابزده اتفاق افتاد و تهران تبدیل به یک شهر کلانشهر شد؟ چطور این کلانشهر بزرگ به یک مشکل در زمینه شهرسازی و سیاست مبدل شد؟ و چه رابطه ای بین شیوه حکمرانی در ایران و توسعه این شهر وجود دارد؟