در پی حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، واشنگتن و ریاض انگشت اتهام را به‌سوی ایران گرفتند | ایران اینترنشنال

در پی حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، واشنگتن و ریاض انگشت اتهام را به‌سوی ایران گرفتند