در مذاکرات هسته‌ای وین اختلاف بر سر موضوعات مهم همچنان باقی مانده و نیاز به تصمیم‌گیری در پایتخت دارد. گفت‌وگو با منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل | ایران اینترنشنال

در مذاکرات هسته‌ای وین اختلاف بر سر موضوعات مهم همچنان باقی مانده و نیاز به تصمیم‌گیری در پایتخت دارد. گفت‌وگو با منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل