در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین، ایران از آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی خبر داد | ایران اینترنشنال

در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین، ایران از آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی خبر داد