درخواست جو بایدن برای برگزاری نشستی با پوتین در پی تنش میان روسیه و اوکراین | ایران اینترنشنال

درخواست جو بایدن برای برگزاری نشستی با پوتین در پی تنش میان روسیه و اوکراین