دانیال استخر، وکیل سابق دادگستری: «لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس تهران به عنوان قاتل می تواند تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد.» | ایران اینترنشنال

دانیال استخر، وکیل سابق دادگستری: «لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس تهران به عنوان قاتل می تواند تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد.»