دادستان تهران: با نامزدهایی که خط قرمز نظام را رد کنند، برخورد می‌شود. نگرانی از مطرح شدن چه موضوعاتی از طرف نامزدها وجود دارد؟ گفت‌وگو با محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار | ایران اینترنشنال

دادستان تهران: با نامزدهایی که خط قرمز نظام را رد کنند، برخورد می‌شود. نگرانی از مطرح شدن چه موضوعاتی از طرف نامزدها وجود دارد؟ گفت‌وگو با محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار