خوشبین نبودن خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی به مذاکرات هیات اوکراینی با ایران: گفت‌وگوی مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال با حامد اسماعیلیون و علیرضا قندچی | ایران اینترنشنال

خوشبین نبودن خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی به مذاکرات هیات اوکراینی با ایران: گفت‌وگوی مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال با حامد اسماعیلیون و علیرضا قندچی