خط انتقال نفت بهرگان به تلمبه‌خانه گوره به‌ عنوان یکی از شاهرگ‌های اقتصادی ایران نقش مهمی در صادرات نفت دارد. گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی | ایران اینترنشنال

خط انتقال نفت بهرگان به تلمبه‌خانه گوره به‌ عنوان یکی از شاهرگ‌های اقتصادی ایران نقش مهمی در صادرات نفت دارد. گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی