خبرگزاری بلومبرگ: ایران با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا در حال فرستادن بزرگ‌ترین ناوگان از نفتکش‌های خود به سمت ونزوئلاست . گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی | ایران اینترنشنال

خبرگزاری بلومبرگ: ایران با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا در حال فرستادن بزرگ‌ترین ناوگان از نفتکش‌های خود به سمت ونزوئلاست . گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی