حمله به نفتکش اسرائیلی مرسراستریت؛ اسرائیل جمهوری اسلامی را مسئول می‌داند | ایران اینترنشنال

حمله به نفتکش اسرائیلی مرسراستریت؛ اسرائیل جمهوری اسلامی را مسئول می‌داند