حسن روحانی: هیچ قدرتی در جهان نمی‌تواند ایران را حذف کند: گفت‌وگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه | ایران اینترنشنال

حسن روحانی: هیچ قدرتی در جهان نمی‌تواند ایران را حذف کند: گفت‌وگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه