حسن روحانی: در بحران جهانی کرونا، اقتصاد ایران تاب‌آوری بالاتری از اروپا و آمریکا نشان داد: گفت‌وگو با ئالان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی | ایران اینترنشنال

حسن روحانی: در بحران جهانی کرونا، اقتصاد ایران تاب‌آوری بالاتری از اروپا و آمریکا نشان داد: گفت‌وگو با ئالان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی