حسن روحانی تاکید کرده است که ایران آماده همکاری با نهادهای بین‌المللی برای حل مسائل منطقه‌ای است. آیا این پاسخی به یکی از انتظارات آمریکا در مورد مذاکرات است؟ گفت‌و‌گو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

حسن روحانی تاکید کرده است که ایران آماده همکاری با نهادهای بین‌المللی برای حل مسائل منطقه‌ای است. آیا این پاسخی به یکی از انتظارات آمریکا در مورد مذاکرات است؟ گفت‌و‌گو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار