حسن روحانی امروز در مراسم بهره‌برداری از چند طرح گردشگری و ورزشی گفت: زنان در ایران به راحتی می‌توانند در تمام عرصه‌ها فعالیت کنند. گفت‌وگو با نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان | ایران اینترنشنال

حسن روحانی امروز در مراسم بهره‌برداری از چند طرح گردشگری و ورزشی گفت: زنان در ایران به راحتی می‌توانند در تمام عرصه‌ها فعالیت کنند. گفت‌وگو با نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان