جمعی از اساتید و پزشکان مشهد خواستاری تعطیلی فوری این شهر شده‌اند و گفته‌اند که کادر درمان خسته و فرسوده شده‌است گفت‌وگو با نورالدین پیرموذن، فوق تخصص جراحی ریه | ایران اینترنشنال

جمعی از اساتید و پزشکان مشهد خواستاری تعطیلی فوری این شهر شده‌اند و گفته‌اند که کادر درمان خسته و فرسوده شده‌است گفت‌وگو با نورالدین پیرموذن، فوق تخصص جراحی ریه