جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی: جمهوری اسلامی با توجه به انتخابات پیش رو و مشکلات اقتصادی و داخلی پیشنهاد دولت جو بایدن را می‌پذیرد و به آن پایبند می‌ماند | ایران اینترنشنال

جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی: جمهوری اسلامی با توجه به انتخابات پیش رو و مشکلات اقتصادی و داخلی پیشنهاد دولت جو بایدن را می‌پذیرد و به آن پایبند می‌ماند