جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره‌ی نیروی قدس سپاه پاسداران و مناسبات ایران و عراق می‌گوید | ایران اینترنشنال

جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره‌ی نیروی قدس سپاه پاسداران و مناسبات ایران و عراق می‌گوید