جزئیات نامه‌ جمعی از فعالان مدنی به مراجع شیعه برای هشدار درباره برگزاری مراسم محرم با وجود بحران کرونا: گفت‌وگو با مریم فقیه‌ایمانی، پژوهشگر امور توسعه و رهبری بین المللی | ایران اینترنشنال

جزئیات نامه‌ جمعی از فعالان مدنی به مراجع شیعه برای هشدار درباره برگزاری مراسم محرم با وجود بحران کرونا: گفت‌وگو با مریم فقیه‌ایمانی، پژوهشگر امور توسعه و رهبری بین المللی