تیتر اول با فرداد فرحزاد: کمتر از ۲۰ ساعت تا باز شدن حوزه های رای گیری در آمریکا. برنده کیست؟ | ایران اینترنشنال

تیتر اول با فرداد فرحزاد: کمتر از ۲۰ ساعت تا باز شدن حوزه های رای گیری در آمریکا. برنده کیست؟