تیتر اول با فرداد فرحزاد: چمدان حاوی رمز بمب اتم در دست ترامپ / ب-۵۲ های آمریکایی بر فراز خلیج فارس | ایران اینترنشنال

تیتر اول با فرداد فرحزاد: چمدان حاوی رمز بمب اتم در دست ترامپ / ب-۵۲ های آمریکایی بر فراز خلیج فارس