تیتر اول با فرداد فرحزاد: چقدر شانس پیروزی ترامپ و ماندنش در کاخ سفید هنوز وجود دارد؟ | ایران اینترنشنال

تیتر اول با فرداد فرحزاد: چقدر شانس پیروزی ترامپ و ماندنش در کاخ سفید هنوز وجود دارد؟