تیتر اول با فرداد فرحزاد: شوک و بهت جهان از اعدام نوید افکاری. پیام جمهوری اسلامی به مردم ایران و جهان چیست؟ | ایران اینترنشنال

تیتر اول با فرداد فرحزاد: شوک و بهت جهان از اعدام نوید افکاری. پیام جمهوری اسلامی به مردم ایران و جهان چیست؟