تیتر اول با فرداد فرحزاد : دو روز به انتخابات: وضعیت ترامپ بهتر شد/ ایرانی های طرفدار ترامپ | ایران اینترنشنال

تیتر اول با فرداد فرحزاد : دو روز به انتخابات: وضعیت ترامپ بهتر شد/ ایرانی های طرفدار ترامپ