تیتر اول با فرداد فرحزاد: ترور جواب ترور. آیا ایران به دنبال انتقام در خاک اسراییل است؟ ترامپ به بایدن نه گفت | ایران اینترنشنال

تیتر اول با فرداد فرحزاد: ترور جواب ترور. آیا ایران به دنبال انتقام در خاک اسراییل است؟ ترامپ به بایدن نه گفت