تیتر اول با فرداد فرحزاد: ترامپ با رای سفید سنا آماده بازگشت به کاخ سفید/ فتوای قتل خمینی ۳۲ ساله شد | ایران اینترنشنال

تیتر اول با فرداد فرحزاد: ترامپ با رای سفید سنا آماده بازگشت به کاخ سفید/ فتوای قتل خمینی ۳۲ ساله شد