تیتر اول با فرداد فرحزاد: ایران تا بمب‌ اتم چند قدم فاصله ‌دارد؟ ده روز تا بایدن،‌ ترامپ با ایران چه خواهد کرد؟ | ایران اینترنشنال

تیتر اول با فرداد فرحزاد: ایران تا بمب‌ اتم چند قدم فاصله ‌دارد؟ ده روز تا بایدن،‌ ترامپ با ایران چه خواهد کرد؟