تیتر اول با فرداد فرحزاد: اف-۳۵ های آمریکایی راهی اسرائیل همزمان با هشدار سپاه/ صدور آخوند به خارج توسط جمهوری اسلامی | ایران اینترنشنال

تیتر اول با فرداد فرحزاد: اف-۳۵ های آمریکایی راهی اسرائیل همزمان با هشدار سپاه/ صدور آخوند به خارج توسط جمهوری اسلامی