تیتر‌اول با فرداد فرحزاد: شعار مرگ بر خامنه ای در تهران. اعتراض خوزستانی ها به خیابان های پایتخت و دیگر شهرها رسید | ایران اینترنشنال

تیتر‌اول با فرداد فرحزاد: شعار مرگ بر خامنه ای در تهران. اعتراض خوزستانی ها به خیابان های پایتخت و دیگر شهرها رسید