تیتر‌اول با فرداد فرحزاد: رئیسی با حمله به بایدن، افتخار به اعدام های ۶۷ و دفاع از موشک‌های سپاه پاسداران شروع کرد | ایران اینترنشنال

تیتر‌اول با فرداد فرحزاد: رئیسی با حمله به بایدن، افتخار به اعدام های ۶۷ و دفاع از موشک‌های سپاه پاسداران شروع کرد