تیتراول: طالبان دور میزهای تهران به دعوت ایران/ ظریف از روسیه آمریکا را تهدید کرد | ایران اینترنشنال

تیتراول: طالبان دور میزهای تهران به دعوت ایران/ ظریف از روسیه آمریکا را تهدید کرد