تیتراول: حمله به سایت هسته ای نطنز. چرا جمهوری اسلامی توان دفاع ندارد؟ وزیر دفاع بایدن در اسرائیل | ایران اینترنشنال

تیتراول: حمله به سایت هسته ای نطنز. چرا جمهوری اسلامی توان دفاع ندارد؟ وزیر دفاع بایدن در اسرائیل