تیتراول: بمباران سپاه پاسداران با هواپیماهای اسرائیلی، ترامپ در یک قدمی اخراج از کاخ سفید | ایران اینترنشنال

تیتراول: بمباران سپاه پاسداران با هواپیماهای اسرائیلی، ترامپ در یک قدمی اخراج از کاخ سفید