تیتراول با فرداد فرحزاد: کشتی سپاه زیر آتش! آیا جنگ رودرروی اسرائیل و جمهوری اسلامی از خلیج فارس آغاز خواهد شد؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: کشتی سپاه زیر آتش! آیا جنگ رودرروی اسرائیل و جمهوری اسلامی از خلیج فارس آغاز خواهد شد؟