تیتراول با فرداد فرحزاد: چه کسی دروغ می‌گوید. احمدی‌نژاد یا وزرات اطلاعات؟/ اورانیم بیش از میزان مجاز در ایران | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: چه کسی دروغ می‌گوید. احمدی‌نژاد یا وزرات اطلاعات؟/ اورانیم بیش از میزان مجاز در ایران