تیتراول با فرداد فرحزاد: چند ساعت پیش از مرگ بر نوید افکاری چه گذشت؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: چند ساعت پیش از مرگ بر نوید افکاری چه گذشت؟