تیتراول با فرداد فرحزاد: پوشش ویژه توافق تاریخی اسرائیل با امارات و بحرین | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: پوشش ویژه توافق تاریخی اسرائیل با امارات و بحرین